Over Mozaika

Het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “MOZAIKA” is een open pedagogisch instituut met als hoofddoel de harmonische, persoonlijke ontwikkeling van tweetalige kinderen in een meertalige omgeving. Meer algemeen bekend als de Russische school “Mozaika”, bestaat ons centrum sinds het najaar van 2001. Het centrum omvat de Russische school “Mozaika” in Amertsfoort en het centrum voor voorschoolse tweetalige ontwikkeling “Rodnichok” in Amersfoort.

Onze doelen:

  • het geven van de vakken en disciplines ter ondersteuning en bevordering van het actieve gebruik van de Russische taal.
  • het uitbreiden van het informatie veld van het kind op het gebied van de Russische literatuur, geschiedenis, geografie van Rusland en een aantal exacte vakken.
  • het laten kennismaken met de Russische cultuur, tradities, normen en waarden.
  • het verhogen van de creativiteit van het kind en het scheppen van de gunstige omstandigheden voor zelf realisatie.
  • het stimuleren en ondersteunen van het aanzien van beide talen in het leven van het tweetalige kind.
  • het creëren van betere sociaal- linguïstische omstandigheden ter ondersteuning van de zelf identificatie en een helder zelfbeeld van het tweetalige kind

Structuur

Het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen, Mozaíka omvat twee niveau’s: de peuter/kleuter school en de school.
In de kleuterschool “Rodnichok” nodigen we kinderen van 1,5 tot 7 jaar uit, ongeacht het taalniveau. Een kind dat een voorschools programma in onze kleuterschool heeft voltooid, wordt automatisch een leerling van de school.
De school “Mozaika” accepteert kinderen vanaf 7 jaar. De inschrijving van kinderen die geen voorschools onderwijs hebben afgerond, omvat inleidende tests.

Buitenschoolse activiteiten en recreatieve activiteiten voor kinderen

De organisatie van een gezonde en interessante vrijetijdsbesteding voor kinderen is een van de prioriteiten van het werk van ons centrum. Mozaika biedt kinderen ruime mogelijkheden voor diverse vormen van creatieve ontwikkeling. Er zijn studio’s voor theater, vocale en choreografische lessen.  Al vele jaren laten onze leerlingen, als leden van het creatieve team “Mozaika”, het publiek genieten van hun sprankelende optredens en gedenkwaardige uitvoeringen. Talrijke festivals, theaterprojecten, wandelingen en excursies, maar ook evenementen in de klas stimuleren kinderen om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden, zowel op school als daar buiten.

Jaarlijks wordt tijdens de schoolvakantie in mei voor kinderen van 8 tot 16 jaar een internationaal kinderkamp ‘Bij het kampvuur’ gehouden.

Mozaika neemt actief deel aan verschillende educatieve Russische programma’s voor kinderen van landgenoten die in het buitenland wonen, zoals “Een blokkadeboek lezen”, “Theatraal Petersburg”, “Hallo, Rusland!”, Olympische Spelen, wedstrijden en andere evenementen. De studenten van Mozaika zijn finalisten en winnaars van de internationale wedstrijd Live Classic, van wie sommigen gratis reizen kregen naar het internationale kinderkamp Artek. Gedurende de hele geschiedenis van onze school zijn meer dan twintig leerlingen Artekites geworden.

De afdeling voor museum pedagogiek is een nieuwe richting van ons werk. Deze stimuleert de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind, en hierbij verleggen we de gebruikelijke grenzen van het idee van musea. Integratie van museumexcursies in het onderwijsproces en communicatie met de samenleving zijn noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van de creatieve persoonlijkheid en is gericht op het vormen van competentie op het gebied van onafhankelijke cognitieve activiteit van studenten. We bieden museumuitstapjes aan onze jongste leerlingen en aan middelbare scholieren.