Over de school “Mozaika”

De Russische school “Mozaika” huurt klaslokalen van het Nieuw Eemland College, gevestigd in een prachtig monumentaal pand, gelegen aan de rand van Amersfoort. Dit is het voormalige gebouw van het mannelijke klooster van Sint-Helena, later samengevoegd tot een architecturaal ensemble met de bouw van het oude gymnasium. Nu is het hele complex, inclusief een ruim parkgebied, een architectonisch monument en wordt het beschermd door de staat. De geest van deze klassieke school zweeft onder de bogen van de oude gangen en klaslokalen.

Programma

Het leerprogramma van de Russische school is een unieke combinatie van de moderne Russische school programma’s en ontwikkeling door onze pedagogen en methodologen.  Ons centrum voert een gedifferentieerde aanpak voor het onderwijzen van kinderen in de Russische taal. Naast de Russische taal worden Russische en buitenlandse literatuur, natuurgeschiedenis, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, muziek, vreemde talen, retorica en beeldende kunst in de school onderwezen. Na het elfjarige schoolprogramma zijn afgestudeerden volledig voorbereid op het succesvol behalen van het staatsexamen in de RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR (VWO / HAVO).  Als een certificatie test centrum voor het Pushkin-Instituut, biedt ons centrum studenten de mogelijkheid om zowel tussentijdse als eindcertificeringstesten af ​​te leggen voor verschillende taalniveaus en ontvangen studenten internationaal erkende certificaten. Mozaika kan kinderen ook individueel voorbereiden op het Staats-examen van de Russische overheid, maar is niet bevoegd dit examen uit te voeren.

Voor het begin van het schooljaar wordt het studieplan samengesteld, besproken en getoetst door het schoolbestuur. Het goedgekeurde studieplan kan gedurende het schooljaar alleen worden aangepast door de pedagogische raad. De indeling van het studiejaar is volgens het klassieke principe ingedeeld: 4 kwartalen (2 halfjaren) en loopt synchroon met het Nederlandse onderwijs (regio Amersfoort). De toetsing van de kinderen is ook op deze indeling gebaseerd.
De organisatie van het leerproces is gebaseerd op traditionele Russische pedagogische methodes die de educatieve functie van de school laten samensmelten met de opvoedingsfunctie. De opvoedkundige taak van de pedagogen op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van het kind in verschillende richtingen: de humanitaire, creatieve, taalkundige en intellectuele richting volgens het hoofddoel van de school.

Lokatie en route

Adres van de school
Lokatie: Het Nieuwe Eemland
Daam Fockemalaan 12
3818 KG Amersfoort
school@mozaika.nl

Lestijden:   
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur